Introductie

Hoewel er in de kop van Noord-Holland van oudsher veel operetteverenigingen actief waren bestond er voor amateurs vrijwel geen mogelijkheid zich ook met opera bezig te houden.
Daarom besloten regisseur Frans Kilian en dirigent Chris Jobse (beiden woonachtig in Hoorn) in 1996 tot de oprichting van Opera Noord-Holland-Noord.
De eerste productie was Martha van Friedrich von Flotow.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Frans Kilian (voorzitter/penningmeester)
Nelly Vogler (secretaris, tevens huisregisseur)

In de beginperiode werd elk project gekoppeld aan een trainingsprogramma en er werd alleen gewerkt met solisten en koorleden, die hun hobby op een vakmatige manier wilden beoefenen.
Dat leidde tot een gestaag voortschrijdende professionalisering. 
Op dit moment werkt de stichting alleen nog maar met jonge professionele solisten die, voorafgaand aan elke productie, deelnemen aan een op het uit te voeren werk toegespitste training.

Meer informatie over deze training vindt u onder de knop Samenwerking met de International Belcanto Academy.

Ook koorleden worden terdege op hun werk voorbereid.