Praktische uitvoering

Voor de financiering van onze producties zijn wij aangewezen op recettes, particuliere donaties en subsidies.
In de afgelopen seizoenen ontvingen wij financiële ondersteuning van:
MAOC Gravin van Bylandtstichting
J.C. Ruigrok Stichting
Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Bilthoven
Gemeente Haarlemmermeer

Voorlopig richten wij ons op drie regio’s:
Gemeente Haarlemmermeer e.o.
Gemeente De Bilt e.o.
Provincie Noord-Holland (excl. Amsterdam)